Politika varovanja osebnih podatkov

Politika varovanja osebnih podatkov

 

Podjetje TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren, matična številka: 5603200000 (v nadaljevanju: podjetje ali Trimužijat) obdeluje osebne podatke v skladu z veljavnimi predpisi, in sicer veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR) ter ostalimi predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (v nadaljevanju imenovani: veljavni predpisi).

 

Podjetje je upravljavec osebnih podatkov – to so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi (npr. ime in priimek, e-poštni naslov, EMŠO, davčna številka, telefonska številka) ter na podlagi katerih je mogoče fizično osebo identificirati, ki jih posredovane z vaše strani obdelujemo v skladu z določili te Politike o varovanju osebnih podatkov (v nadaljevanju: Politika).

 

Ta Politika velja za vse uporabnike spletne strani in spletne prodajalne, tudi tiste, ki se ne registrirajo ali uporabijo spletne prodajalne.

Podjetje zbira podatke, ki ste jih z Podjetjem prostovoljno delili, podatke o opravljenih aktivnostih, ki jih zbiramo ob vašem vstopu na spletno stran in uporabi spletne prodajalne ter druge informacije v zvezi z uporabo navedenega spletnega mesta. 

 

Podjetje zbira zlasti naslednje podatke:

1.            podatki o registraciji in podatki pri oddaji prvega naročila: zbirajo se preko registracijskega obrazca v katerega ste pri registraciji prostovoljno vnesli sledeče vaše podatke: ime, priimek, naslov, pošta, kraj, telefon in e-naslov;

2.            podatki o aktivnostih: ob vašem dostopu in pri uporabi spletnega mesta lahko zbiramo določene informacije o teh obiskih. Na primer, da naši strežniki dovolijo vašo povezavo s spletno stranjo, strežniki prejmejo in zabeležijo informacije o vašem računalniku, napravi in brskalniku, kar potencialno vključuje vaš IP naslov, vrsto brskalnika in druge informacije o strojni in programski opremi. Lahko se zbirajo tudi informacije o piškotkih in drugih tehnologijah za sledenje (kot so piškotki brskalnika, slikovne točke, svetilnik in tehnologija Adobe Flash s piškotki). Te tehnologije se lahko uporabljajo tudi za zbiranje in shranjevanje informacij o vaši uporabi spletnega mesta, kot so strani, ki ste jih obiskali, vsebina, ki ste jo prebrali, vprašanja, ki ste jih zastavili med iskanjem, in oglasi, ki ste si jih ogledali.

3.            informacije iz drugih virov. Zbrane informacije bomo lahko dopolnili z informacijami iz drugih virov, kot so javno razpoložljive informacije in komercialno razpoložljivi viri.

Če vas osebni podatki, posredovani z vaše strani ali zbrani o vas, posredno ali neposredno ne določajo kot določeno ali določljivo fizično osebo (npr. gre za surove, zbrane ali anonimne podatke), lahko te informacije v obsegu, dovoljenim z veljavno zakonodajo na področju varstva podatkov, uporabimo za kateri koli namen ali jih delimo s tretjimi osebami.

Ne zbiramo: posebne kategorije osebnih podatkov: prosimo vas, da nam na ali preko spletnega mesta, storitev ali kako drugače ne pošiljate in ne razkrivate informacij, ki so vključene v posebno kategorijo osebnih podatkov (kot so informacije v zvezi s socialnimi zavarovanji, informacije o rasni ali etnični pripadnosti, o političnih, verskih in drugih prepričanjih, o zdravju, o kazenski preteklosti ali članstvu v sindikatih).

 

Povezane storitve. Spletna stran je lahko povezana s spletišči, ki jih upravljajo družbe, ki niso povezane z upravljalcem in lahko vsebujejo oglasna sporočila ali razne ponudbe, funkcionalnosti, igre, obvestila, tekmovanja ali stave ali aplikacije, ki so jih razvile in jih vzdržujejo te nepovezane družbe. Upravljalec ni odgovoren za prakso teh nepovezanih družb na področju varovanja osebnih podatkov, in ko zapustite spletno stran ali kliknete na oglas, morate preveriti veljavno politiko o varovanju osebnih podatkov teh drugih spletnih strani.

Z vaše strani posredovane osebne podatke in podatke o vas zbiramo za to, da vam omogočimo uporabo spletne strani in spletne prodajalne, merimo in izboljšujemo naše storitve, izboljšamo uporabniško izkušnjo spletnega mesta in storitev, nudimo pomoč uporabnikom, izpolnjujemo zakonske obveznosti ali odgovarjamo na prošnje, ki jih posredujejo javni in vladni organi oblasti, zaščitimo pravice Podjetja in drugih, ipd..

 

Obdelava vaših podatkov je nujna za delovanje spletnega mesta in za zagotavljanje storitev spletne prodajalne ter ker tako zahtevajo veljavni predpisi. 

Te aktivnosti v zvezi z obdelavo podatkov niso obvezne in jim lahko ugovarjate ali kadar koli prekličete vaše soglasje na način, opisan v nadaljevanju.

Uporabnik lahko kadar koli in brez stroškov ima in/ali uveljavlja naslednje pravice:

a)            kadarkoli zahtevati od upravljavca osebnih podatkov naslednje informacije: ali so podatki o vas shranjeni ter za katere osebne podatke gre, namen obdelave ter predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov;

b)           če so izpolnjeni zakonski pogoji, imate pravico svoje podatke popraviti, blokirati, izbrisati, imate tudi pravico do omejitve, dopolnitve ter do prenosljivosti podatkov. Pravico imate tudi od upravljavca pridobiti podatke, ki ste jih predložil, in sicer v strukturirani, posodobljeni in strojno berljivi obliki; te podatke lahko upravljavec pošlje vam ali drugim osebam (po želji posameznika);

c)            kadarkoli lahko prekliče privolitev v obdelavo osebnih podatkov.

Posameznik lahko vse zgoraj navedene zahteve oz. pravice, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovi v pisni obliki na upravljavca, in sicer na e-naslov: pomoc@trimuzijat.com  Upravljavec mora na to zahtevo, s katero posameznik uveljavlja svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.

V primeru uporabnikovih dvomov, pripomb ali pritožb glede zbiranja osebnih podatkov ali načinov uporabe, nas prosimo kontaktirajte na: pomoc@trimuzijat.com  

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si.

 

Ta politika varovanja osebnih podatkov stopi v veljavo z dnem 1.3.2022. Podjetje lahko spremeni in/ali dopolni to Politiko kadarkoli, na kakršenkoli način, zlasti v primeru sprememb predpisov, ki urejajo področje varovanja osebnih podatkov. Podjetje vas bo o vseh spremembah v naprej in redno obveščalo.

Podjetje ne bo posredovalo osebnih podatkov tretji stranki ali jih kakor koli tržilo drugje, razen če posredovanja podatkov tretji stranki uporabnik izrecno dovoli.

 

Piškotki

Piškotki so neopazni dokumenti, ki so začasno shranjeni na vašem trdem disku in onemogočajo našim stranem prepoznavanje vašega računalnika, ko naslednjič obiščete spletno mesto podjetja. Podjetje uporablja piškotke le za zbiranje informacij, ki zadevajo uporabo našega spletnega mesta. DODATI JE POTREBNO KATERE PIŠKOTNE UPORABLJATE

Podjetje si ves čas močno prizadeva za zagotovitev varnosti osebnih podatkov. Vaši podatki so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

 

Mladoletne osebe

PODJETJE močno priporoča vsem staršem in skrbnikom, da naučijo svoje otroke varnega in odgovornega ravnanja z osebnimi podatki na medmrežju. Mladoletne osebe ne bi smele prenašati kakršnih koli osebnih podatkov na spletne strani podjetja PODJETJE brez dovoljenja staršev ali skrbnikov. PODJETJE ne bo nikoli zavestno zbiralo osebnih podatkov od mladoletnih oseb ali jih kakor koli uporabilo ali jih razkrilo tretji stranki brez njihovega dovoljenja.

© 2020 Trimužijat - Vse pravice pridržane. | Produkcija: Sloway spletne rešitve | Piškotki | Pogoji poslovanja