Splošni pogoji poslovanja

POGOJI POSLOVANJA 

 

1. Splošne informacije

Ti Pogoji poslovanja za spletno trgovino www.trimuzijat.com (v nadaljevanju: spletna trgovina) določajo pogoje poslovanja spletne trgovine v zvezi z nakupom in prodajo blaga na daljavo, ki jo izvaja podjetje TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren, matična številka: 5603200000 (v nadaljevanju: podjetje ali Trimužijat). Spletna trgovina je informacijski sistem, namenjen predstavitvi in prodaji blaga. Lastnik in upravljavec spletne trgovine je Trimužijat.

Pred uporabo spletne trgovine naj uporabnik pazljivo prebere te Pogoje poslovanja (v nadaljevanju: pogoji). Z uporabo spletne trgovine se šteje, da se uporabnik strinja s temi pogoji.

Uporabnik spletne trgovine, ki želi opraviti nakup in je oseba stara med 15 in 18 let sme opraviti nakup samo po predhodnem pisnem soglasju staršev oziroma skrbnikov.

Podjetje ni preverilo vseh spletnih strani, ki so morda povezane s spletno stranjo spletne trgovine, in zato ni odgovorno za vsebino katere koli zunanje ali druge strani, ki je na kakršen koli način z njo povezana. Pri vseh povezavah z drugimi spletnimi stranmi ali mesti nosi celotno tveganje in odgovornost uporabnik sam.

Uporabnik lahko spletni nakup opravi kot registriran uporabnik ali brez registracije.

Za dodatne informacije smo na voljo na telefonsko številko 05/ 395-42-81 vsak delovni dan od ponedeljka do petka, med 8:00 in 16:00. Pišete nam lahko tudi na elektronski naslov pomoc@trimuzijat.com.  Odgovor vam bomo posredovali v najkrajšem možnem času.

Obvestilo v skladu z 32. členom Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015) vas seznanjamo, da podjetje za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z navedenim zakonom, ne priznava nobenega izvajalca IRPS.

 

2. Cene

Cene blaga navedene v spletni trgovini, so izražene v EUR. DDV je v ceno že vključen. Navedene spletne cene veljajo izključno za spletne nakupe. Rok veljavnosti ponudbe in cena velja na dan naročila. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe cen blaga v spletni trgovini.

Po zaključku nakupa boste prejeli potrditveno e-sporočilo z vsemi podrobnostmi o vašem naročilu.

Bistvene lastnosti blaga so opisane pri posameznem izdelku v spletni trgovini, slike blaga so lahko simbolične, služijo kot informativni prikaz in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja blaga.

Minimalni znesek, za katerega lahko uporabnik opravite enkratni nakup v spletni trgovini je 5,00 EUR, maksimalni znesek pa  2.000,00 EUR z DDV.

 

3. Postopek nakupa:

  • Izbor željenih artiklov v košarico.
  • Registracija ali vpis uporabnika ter njegovih podatkov, ki so zahtevani za opravljanje nakupa z registracijo in brez registracije.
  • Potrditev naročila in strinjanja s splošnimi pogoji poslovanja na spletni strani www.trimuzijat.com
  • Po registraciji in naročilu prejmete povratno e-sporočilo s podatki za dostop do pogodbe na spletni strani www.trimuzijat.com in pregled naročenih izdelkov/storitev.
  • Pogodba je sklenjena, ko kupec prejme potrditev naročila blaga na elektronski naslov oziroma v primeru plačila blaga s plačilno kartico, je pogodba o nakupu blaga sklenjena v trenutku uspešno opravljene avtorizacije plačila .
  • Pogodba poteče po petnajstih (15) dnevih, ko kupec prejme blago. Pogodbe so z novimi naročili ponavljajoče in trajajo do izteka.

4. Način plačila

Ob nakupu v spletni trgovini lahko uporabnik izbira med naslednjimi načini plačila:

•             Plačilna kartica: Pri nakupu mora uporabnik izbrati vrsto plačilne kartice, s katero želi plačati izbrano blago. Vnesti mora svojo številko plačilne kartice, datum njene veljavnosti in morebitne druge podatke, ki jih plačilni sistem spletne trgovine zahteva.

•             Paypal

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe oz. uvedbe drugih načinov plačila od zgoraj navedenih.

Do popolnega plačila blaga iz posameznega naročila ostane naročeno blago v lasti podjetja, čeprav je že bilo dostavljeno uporabniku. Če uporabnik izbere način plačila s plačilno kartico, se zavezuje, da bo v primeru neuspešne izvedbe plačila iz katerega koli razloga, v roku petih dni od prejetega poziva k plačilu s strani podjetja, kupnino za blago poravnal na enega od drugih ponujenih načinov.

 V primeru neplačila oz. nepopolnega plačila ima podjetje pravico, da od uporabnika zahteva vračilo blaga v brezhibnem stanju.

 

5. Dostava

Blago, ki je na zalogi, bo dostavljeni v roku 5 do 7 delovnih dni, šteto od dneva vašega naročila. Naročeno blago se dostavlja zgolj na območju Republike Slovenije preko izbrane dostavne službe in se lahko zaračunava po veljavnem ceniku prevoznika. O morebitnih stroških dostave bo uporabnik predhodno seznanjen. Po tem, ko podjetje naročeno blago preda dostavni službi in uporabnika obvesti o dostavi, se mora uporabnik o vsem v zvezi z dostavo naročenega blaga dogovarjati neposredno z dostavno službo.

Po oddaji naročila uporabnik po elektronski pošti, ki ga je navedel ob oddaji naročila, prejme potrditev naročila s seznamom naročenega blaga. Dokument vsebuje tudi številko naročila, na katero se lahko uporabnik sklicuje pri stikih s podjetjem. V potrditvi naročila je naveden tudi kontakt podjetja, na katerega se lahko uporabnik obrne v zvezi s kakršnim koli vprašanjem, vezanim na naročilo.

Pri nekaterih izdelkih se lahko dobavni rok nekoliko podaljša. Mogoče je, da zaloge posameznih izdelkov poidejo in niso več na voljo. Če naročenih izdelkov ne bomo mogli dostaviti v predvidenem času, vas bomo o tem obvestili, pri čimer bomo uporabili vaše kontaktne podatke, ki ste nam jih zaupali ob naročilu.

Dobavitelj oziroma od njega pooblaščena dostavna služba, si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da naročeno blago lahko izročimo pravemu naročniku.

 

6. Reklamacije – stvarne napake

Kupec je dolžan blago pregledati po vrsti in količini ter o morebitnih pomanjkljivostih v zvezi s tem podjetje pisno obvestiti v roku 3 dni šteto od ne prevzema. Kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane.

V primeru reklamacije izdelka iz naslova stvarne napake, mora kupec izdelek vrniti v originalni embalaži z natančnim opisom napake, najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Reklamiranemu izdelku je potrebno priložiti fotokopijo računa. Vrnjen izdelek bo predan v reklamacijsko službo, ki bo ocenila upravičenost reklamacije. O rezultatu postopka in nadaljnjih korakih bo kupec obveščen v roku 8-ih dni po prejemu reklamacije. Podjetje ne odgovarja za napake in morebitno nastalo škodo, ki nastane ob nepravilni uporabi in vzdrževanju izdelka.

Reklamiran izdelek vrnite na naslov podjetja: Orehovlje 2A, 5291 Miren, s pripisom spletna trgovina.

Strošek pošiljanja vrnjenega blaga krije pošiljatelj izbranemu poštnemu izvajalcu, ki ga izbere za pošiljanje paketa. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo po elektronski pošti pomoc@trimuzijat.com ali na telefonski številki 05 / 395-42-81.

Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje ureja Zakon o varstvu potrošnikov.

 

7. Odstop od pogodbe

Kupec, ki je potrošnik, ima pravico odstopiti od pogodbe v  14-ih dneh od prevzema blaga tako, da pošlje na naslov pomoc@trimuzijat.com nedvoumno pisno izjavo, da odstopa od pogodbe ali izpolni priloženi OBRAZEC. Tej pravici se ne more vnaprej odpovedati.

Kupec mora blago vrniti v brezhibnem stanju in v originalni embalaži in nespremenjeni količini na naslov: Orehovlje 2A, 5291 Miren, nemudoma oziroma najpozneje v 14-ih dneh po pisnem sporočilu o odstopu od pogodbe, pri čemer kupec sam krije neposredne stroške vračila blaga (npr. poštnine). V primeru odstopa od pogodbe, podjetje kupcu vrne kupnino v 14-ih dneh od prejema obvestila o odstopu od pogodbe oziroma v najkrajšem času po prevzemu blaga, ki je predmet vračila. Podjetje si pridržuje pravico, da zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga. Vračilo kupnine bo izvedeno z nakazilom na transakcijski račun kupca, ki ga bo le ta navedel na OBRAZCU. Podjetje bo vrnilo kupcu celotno kupnino brez obresti.

Odstop od pogodbe kupca, ki je pravna oseba, se presoja po določbah Obligacijskega zakonika.

 

8. Pogodba o nakupu

V trenutku, ko kupec prejme potrditev naročila blaga na elektronski naslov, je pogodba o nakupu blaga sklenjena. Navedeno ne velja v primeru plačila blaga s plačilno kartico, pri katerem se šteje, da je pogodba o nakupu blaga sklenjena v trenutku uspešno opravljene avtorizacije plačila. V primeru neuspešne avtorizacije je kupec o tem obveščen.

Pogodba o nakupu se hrani na sedežu podjetja in jo kupec lahko prejme na pisno zahtevo na e-naslov:

pomoc@trimuzijat.com  Sklenjena pogodba (oz. naročilo) bo shranjena pri podjetju še 6 mesecev po sklenitvi. Dostop do pogodbe je možen v tem roku.

 

9. Razprodani izdelki

V posameznih primerih se lahko zgodi, da vam katerega od naročenih izdelkov ne moremo poslati, ker je razprodan, zato vas prosimo za razumevanje. Verjamemo, da boste v naši bogati ponudbi našli podoben izdelek, s katerim boste prav tako zadovoljni.

 

10. Zaupnost in varovanje osebnih podatkov

Preberite več o naši politiki varovanja osebnih podatkov.

 

11. Avtorske pravice

Vse pravice so pridržane. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerih koli podatkov, programske opreme, izdelkov ali storitev, ki so del spletne trgovine razen v primeru izrecne in pisne odobritve s strani podjetja.

Vsa vsebina spletne strani je zaščitena z avtorskimi pravicami. Vsebine (registrirane in neregistrirane blagovne znamke, besedila, slike in ostalo) in vsa programska oprema so last podjetja.

 

12. Pritožbe

Kupec lahko pošlje pisno pritožbo na naslov TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Če podjetje ne ugodi kupčevi pritožbi, ga obvesti o razlogih za zavrnitev pritožbe in poduči o možnostih nadaljnjega reševanje spora pri pristojnem sodišču po prebivališču/sedežu tožene stranke.

 

13. Končne določbe

Podjetje sme v skladu s svojo odločitvijo kadarkoli spremeniti te pogoje. Podjetje bo obvestil uporabnike o spremembah pogojev na običajno zanesljiv način (z objavo na spletni strani). Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami teh pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne trgovine.

 

Ti pogoji veljajo od dne  1.3.2022.

 

 

 

05 39 54 280
Vse informacije in pomoč kupcem
Brezplačna poštnina
Brezplačna poštnina za naročila nad 50€
Možnost nakupa 24/7
Plačilo s plačilno kartico ali po predračunu
© 2024 Trimužijat - Vse pravice pridržane. | Produkcija: Sloway spletne rešitve | Piškotki | Pogoji polovanja

Piškotki

Na spletnem mestu uporabljamo piškotke za izboljšanje vaše uporabniške izkušnje in zagotavljanje kakovostnih vsebin. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.
Več o piškotkih