Obrazec za odstop od pogodbe

OBRAZEC Z INFORMACIJAMI V ZVEZI Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE POTROŠNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO

 

Pravica do odstopa od pogodbe 

Potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14. dneh odstopi od pogodbe, sklenjene na daljavo. Odstopni rok poteče v 14. dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu ali jo pridobi namesto potrošnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi potrošnik. 

Za uveljavitev pravice do odstopa mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti podjetje na naslov TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren, tel. št. 05/ 395-42-81, e-pošta: pomoc@trimuzijat.com , o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe (npr. s pismom poslanim po pošti ali elektronski pošti). V ta namen lahko potrošnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec (v tem dokumentu spodaj). Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od pogodbe.

 

Učinki odstopa od pogodbe

 

 

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejema vrnjenega blaga povrne kupnino pod pogojem, da potrošnik podjetju pravočasno (pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo blaga) vrne blago (nepoškodovano, v originalni embalaži in v nespremenjeni količini). Vračilo kupnine podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače.   

Potrošnik blago v stanju, v kakršnem je bilo tedaj, ko mu je bilo izročeno (nepoškodovano, v original embalaži in v nespremenjeni količini) vrne ali izroči osebno ali po pošti na naslov TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o., Orehovlje 2A, 5291 Miren. Neposredne stroške vračila blaga (stroške poštnine ali stroške osebnega vračila) nosi potrošnik.

 

 

 

 

 

 

 

OBRAZEC ODSTOP OD POGODBE, SKLENJENE NA DALJAVO  

 

TRIMUŽIJAT Trgovina in zastopanje d.o.o.

Orehovlje 2A

5291 Miren

 

 

Obveščam vas, da odstopam od pogodbe, sklenjene na daljavo, za nakup blaga (ustrezno obkroži oz. dopolni):

 

a)     specifikacija blaga:  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

b)     ki izhaja iz priloženega dokumenta (naročilnica, račun, prevzemnica)

 

______________________________________________________________

 

na podlagi naročila z dne ______________ v skupnem znesku __________________; blago sem prejel/a dne _______________.

 

 

Ime in priimek potrošnika/potrošnice ____________________________________________________________________

 

Naslov potrošnika/potrošnice: ____________________________________________________________________

Telefonska številka, e-naslov potrošnika/potrošnice (neobvezno): _________________________________________________

 

Kupnino v višini _____ EUR, ki sem vam jo plačal/a dne _______, mi prosim vrnite na moj transakcijski  račun št.:__________________, odprt pri banki _______________.

 

V _________________, dne _____________                                                         

 

 

(podpis potrošnika)

© 2020 Trimužijat - Vse pravice pridržane. | Produkcija: Sloway spletne rešitve | Piškotki | Pogoji poslovanja